Oferta w cenach detalicznych. Zaloguj się aby mieć dostęp do oferty w cenach hurtowych.
Sprzedaż tylko na faktury dla zalogowanych klientów

Regulamin

Hurtownia internetowa działająca pod adresem www.eskahurt.pl prowadzona jest przez firmę ‘ESKA” SYLWIA KACZMARSKA, ul. Łąkowa 7, 62-050 Mosina, NIP 777-179-94-30.

Hurtownia internetowa eskahurt.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet wyłącznie bibliotekom i szkołom.

Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie internetowej eskahurt.pl

Definicje

 

Sprzedawca – „ESKA” SYLWIA KACZMARSKA

Hurtownia internetowa– eskahurt.pl

Kupujący– biblioteka, szkoła lub inny podmiot gospodarczy zarejestrowany w systemie informatycznym hurtowni internetowej.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1. Warunkiem umożliwienia dokonywania zakupu Towarów oferowanych przez hurtownię internetową jest rejestracja w systemie informatycznym hurtowni internetowej. .

Po rejestracji prosimy o kontakt w celu przypisania Kupującego do odpowiedniej grupy rabatowej.

Dopiero po przypisaniu do grupy rabatowej wyświetlą się ceny oferowane konkretnemu Kupującemu.

2.  Po zarejestrowaniu kupujący loguje się do hurtowni internetowej za pomocą adresu mailowego podanego przy rejestracji i hasła

3. Kupujący dokonując rejestracji w hurtowni internetowej wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.

4. Dane osobowe przekazane „ESKA” SYLWIA KACZMARSKA podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem tych danych jest „ESKA” SYLWIA KACZMARSKA.

5. . Kupujący może złożyć zamówienie w hurtowni internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu, Sprzedawca umieści informację na stronie głównej hurtowni internetowej.

6. Ceny, zdjęcia i opisy towarów, zamieszczone w hurtowni internetowej stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Ceny  na stronie hurtowni internetowej są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Ceny proponowane konkretnemu zalogowanemu Kupującemu to ceny oznaczone czerwoną czcionką, nieprzekreślone. Ceny przekreślone to ceny detaliczne , od których oblicza się rabaty. Ceny po rabatach obowiązują jeśli Kupujący nie korzystał na przestrzeni trzydziestu poprzedzających dokonanie zamówienia dni, z wizyty naszego przedstawiciela handlowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wyczerpania zapasów, może nie zrealizować zamówienia na dany towar. W przypadku braku towaru zawiadamiamy o brakach jeśli Kupujący prosił o to w uwagach do zamówienia. W uwagach do zamówienia, Kupujący może składać zapytania o tytuły, których w danym momencie nie ma w hurtowni internetowej.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia-do wstrzymania realizacji zamówienia włącznie- gdy Kupujący nie jest ani biblioteką, ani szkołą, lub gdy zachodzą obawy co do rzetelności Kupującego, w szczególności gdy zalega on z płatnościami.

10. Składając zamówienie, Kupujący dokonuje wyboru i ilości określonych towarów, oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i sposobu płatności. Wystawiamy faktury VAT.

11. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie tylko przed wydaniem zamówienia kurierowi lub przygotowaniem do wydania bezpośrednio klientowi (w przypadku zaznaczenia przy zamawianiu opcji: odbiór własny), po telefonicznym (tel. nr 607-56-40-79 lub 61/81-32-901 w.312 ) lub mailowym (adres e-mail: okam@wp.pl ) uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

12. Czas dostawy to czas od chwili przyjęcia zamówienia do chwili wysłania z hurtowni internetowej.

Czas dostawy jest podany w dniach roboczych. Do tego trzeba doliczyć czas w jakim zamówienie dostarcza kurier-( zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy).

13. Czas dostawy jest określony przy każdym towarze. W przypadku zamówienia towarów z różnymi czasami dostaw, czas dostawy dla całego zamówienia jest określony przez towar z najdłuższym czasem dostawy.

14. Dostawa odbywa się poprzez wysyłki kurierskie lub odbiór własny w magazynie Sprzedającego w Mosinie, przy ul. Śremskiej 75 a, w godz. 8.30-16.30 od poniedziałku do piątku.

15. Sposób płatności to przelew po dostarczeniu towaru ( jeśli jest wymagany przed,  to informujemy o tym Kupującego) lub pobranie przy odbiorze.

16. Kupujący ma możliwość poprzez panel Twoje konto określenie większej ilości adresów dostawy.

17. Ewentualne koszty dostawy są naliczane w koszyku i widoczne na potwierdzeniu zamówienia otrzymywanym przez klienta.

18.  W przypadku dostarczenia Towaru przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest zbadać przy odbiorze czy przesyłka nie posiada braków ilościowych lub uszkodzeń.

 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności osoby dostarczającej Towar protokół zawierający opis braków lub uszkodzenia. Ewentualne reklamacje Sprzedawca uwzględni po przedstawieniu przez Kupującego w/w protokołu.

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia Towaru albo opóźnienia w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Kupującego.

20.  W przypadku wystąpienia wad towaru, problemów z terminem dostawy lub niezgodnością w wystawionych przez sprzedawcę dokumentach, Kupujący winien zgłosić wszystkie problemy poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@eskahurt.pl i uzgodnić ze sprzedawcą sposób ewentualnego zwrotu.

21. W uzgodnieniu ze Sprzedającym wadliwy towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres:

„ESKA” SYLWIA KACZMARSKA, ul. Łąkowa 7, 62-050 Mosina. Do przesyłki należy dołączyć ksero dowodu zakupu w raz z opisem defektu lub powodu zwrotu.

22. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może zgodzić się na zwrot towaru prawidłowo dostarczonego i nieuszkodzonego- zwrot następuje na koszt Kupującego.

23.. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.

24. W przypadku, gdy reklamacja uznana będzie za zasadną, wadliwy towar wymieniony zostanie  na Towar pozbawiony wad lub w przypadku wyczerpania zapasu zostanie skorygowana faktura zakupu.

25.. W przypadku bezzasadnej reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Kupującego.

26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego mailem i hasłem.

27. Hurtownia internetowa eskahurt.pl używa plików cookies.  Informacje z plików cookies służą do optymalizacji stron internetowych, rozpoznają konkretnego użytkownika, służą do statystyk.. Kupujący , poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. Wyłączenie przez Kupującego plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności hurtowni internetowej.

28. Zarejestrowany klient ma możliwość zapisania się do newslettera zarówno w trakcie rejestracji, jak i potem poprzez wybór odpowiedniego pola w dziale newsletter, zaakceptowaniu warunków newslettera i potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywujący newslettera.

29. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.

30. Zapisując się do newslettera klient tym samym wyraża zgodę na dostarczanie korespondencji od eskahurt.pl drogą elektroniczną i na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym do tego celu zakresie.

31. Klient może w dowolnym momencie wypisać się z newslettera wybierając odpowiednią opcję w dziale newsletter i potwierdzając swoja decyzję  poprzez kliknięcie  linku dezaktywującego newsletter.

32. Poprzez newsletter, eskahurt.pl informuje klientów o nowościach, promocjach, wyprzedażach, itp.

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

34. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z realizacją zamówienia jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby „ESKA” SYLWIA KACZMARSKA

 

Wersja do druku