Oferta w cenach detalicznych. Zaloguj się aby mieć dostęp do oferty w cenach hurtowych.
Sprzedaż tylko na faktury dla zalogowanych klientów

Działy

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Wydawnictwo:
Kategoria:
Czas dostawy:
4 dni
Poleć znajomemu:
EAN:
9788381280532
Data dodania:
2019-04-20
Rok wydania:
2018
ISBN:
9788381280532
Oprawa:
Miękka
Format:
16.5x23.8cm
Ilość stron:
300
PKWIU:
58.11.1
Ilość:
Zapytaj o produkt

Kilka słów o książce:

Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z: nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania zarządów w spółkach komunalnych, ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która przyznała radnym nowe uprawnieni wobec spółek samorządowych, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, który wprowadziła zmiany w zakresie wymogów dla członków rad nadzorczych spółek samorządowych, z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającej zamówienia in house do polskiego systemu prawnego, także w relacjach gmina – własna spółka. W publikacji omówiono też propozycje projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dotyczącym zmian w zasadach zasiadania w radach nadzorczych i wynikające z niej wykluczenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta i ich zastępców z zasiadania w jakichkolwiek radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Rozwiązania zawarte w tych ustawach odnoszą m.in. do zasad wynagradzania w spółkach, wymogów co do członkostwa w organach, sposobów powierzania przez samorządy zadań własnym spółkom. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta będzie przydatna w praktyce wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów ale również członkom organów spółek. Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem spółek gdzie udziałowcem jest samorząd. Są to m.in. kwestie dotyczące: Kiedy można mówić o spółce samorządowej? Jakie rodzaje spółek mogą tworzyć poszczególne samorządy? Jakie są procedury utworzenia spółki przez samorząd terytorialny? Kto tworzy spółkę komunalną, określa przedmiot jej działalności, powołuje członków jej organów? W jaki sposób przekształcić samorządowy zakład budżetowy w spółkę? jakie są konsekwencje takiego działania? Dopuszczalny przedmiot działalności spółek samorządowych? Czy i kiedy spółka może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej? Jakie są sankcje za prowadzenia działalności poza dopuszczalnym zakresem? Który organ samorządu nadzoruje spółki, na czym polega nadzór i jak powinien być wykonywany? Czy spółka samorządowa podlega komisji rewizyjnej? Jakie warunki należy spełnić aby zasiadać w radzie nadzorczej spółki z udziałem samorządu? Czy wójt, burmistrz, prezydent, radny mogą być członkami rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu? W ilu radach nadzorczych można zasiadać? Czy pracownicy muszą mieć przedstawiciela w radzie nadzorczej? Kto może być członkiem zarządu takiej spółki? Jakie są sankcje za naruszenie ograniczeń w zasiadaniu w organach spółek samorządowych? Jak ustalać wynagrodzenia dla zarządów i rad nadzorczych? Co zmieniła nowa ustawa kominowa w zasadach wynagradzania członków organów spółek samorządowych? Czy umowy o prace dla członków zarządu mają jeszcze rację bytu? Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie organów spółki samorządowej? Czy zarząd może odpowiadać majątkowo za błędy w kierowaniu spółką? W jaki sposób prawidłowo powierzyć spółce realizację zadań samorządu? Czy in house uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych wykluczył powierzanie zadań na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej? Jak ustalić wynagrodzenia dla spółki za realizację powierzonych zadań? Czy samorząd może zbyć udziały albo akcje spółki i kto o tym decyduje? W jakiej procedurze to następuje? Uzupełnieniem poradnika jest płyta CD

Dodaj swoją opinie